הספר האדום : צמחים בסכנת הכחדה בישראל

Citation:

אבי שמידע, גדי פולק, and אורי פרגמן-ספיר. 1/2007. הספר האדום : צמחים בסכנת הכחדה בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים.
הספר האדום : צמחים בסכנת הכחדה בישראל

Abstract:

בישראל 414 מיני צמחים בסכנת הכחדה ומתוכם 36 כבר נכחדו. רבים מצמחים אלה נדירים מאוד, חלקם אנדמיים. לכל מין צמח "אדום" נכתבו תיאור מפורט, תפוצתו בארץ ובעולם, היבטים ביוגיאוגרפיים וסיסטמטיים, מצב שמירת הטבע והמלצות לממשק, לשימור ולהגנה. לתיאור נלווים מפת אתרי התפוצה בארץ ותמונת הצמח. המידע בספר זה מהווה בסיס מדעי למדיניות ממשק ולקביעת עדיפות בשמירת הטבע ובהגנה על פי חוק.

Last updated on 07/11/2022