Nadav Har-Tuv

Nadav Har-Tuv
Nadav
Har-Tuv
נדב הר-טוב
Statistics
nadav.har-tuv@mail.huji.ac.il

Research Interests:

סטטיסטיקה, למידה סטטיסטית, תכנון דינמי

Advisor:

Yosef Rinott