פרופ' קתרינה ליגת: זהירות: גם התוכנה להערכת דירוג אשראי עלולה להפלות נשים [גלובס]

22 March, 2022
LIGETT

Read Prof. Ligett latest article published in Globes [Hebrew].