פרופ' אייל וינטר: המדינה מנסה לשכנע את מתנגדי החיסונים באמצעות הסברה. זו דרך שגויה בתכלית [הארץ]