מיה בר-הלל: האושר דווקא נמצא בתוכנו. מחקרים כבר הוכיחו זאת [הארץ]

22 May, 2022
 מיה בר-הלל: האושר דווקא נמצא בתוכנו. מחקרים כבר הוכיחו זאת [הארץ]

Read Prof. Bar-Hillel latest article in Ha'aretz, in response to Eva Illouz's latest interview [Hebrew].