פרקים בתורת המשחקים

Citation:

Ein-Ya Gura and Michael Maschler. 1/1996. פרקים בתורת המשחקים. האוניברסיטה העברית בירושלים - המרכז להוראת המדעים.
פרקים בתורת המשחקים

תקציר:

תורת המשחקים מטפלת בבניית מודלים מתמטיים ובהסקת מסקנות ממודלים אלה לגבי החלטות במצבים שבהם נדרשת קבוצה של אנשים, שאין להם בהכרח אינטרסים משותפים, לקבל החלטות. תורת המשחקים מהווה שילוב מוצלח בין רעיונות מתמטיים מופשטים לבין שימושים בתחומים רבים ומגוונים. באמצעותה ניתן לערוך הכרות עם עולם מתמטי המדגיש רעיונות חדשים ולא חישובים מסובכים. בספר "פרקים בתורת המשחקים" נידונים אחדים מן הנושאים שבהם עוסקת תורת המשחקים ואשר הבנתם אינה דורשת מיומנות בשימוש בכלים מתמטיים מתקדמים. כל שנדרש הוא פתיחות לרעיונות חדשים ולהצגה שונה של רעיונות. ספר זה יכול לפתוח צוהר אל עולם חדש ומרתק של יישומים מתמטיים בתחום מדעי החברה.

Last updated on 07/11/2022