1.             שמידע א., 1964 - תזונת דגים טורפים בים-תיכון וים - סוף. עבודת גמר התחנה לחקר הדייג, חיפה.
2.             שמידע א., 1968 - תזונת טורפים פלגיים מחופי הארץ קיץ1967. דייג ומדגה בישראל 2:4 עמ' 17-23.
3.             שמידע א., 1970 - תפוצה משותפת של צמחים להר - חרמון והר - קתרינה. אגודה ישראלית לאקולוגיה. תקצירים אוניברסיטת ת"א. התקציר פורסם באנגלית ב(Israel Journal of Botany)-.
4.             שמידע א. וא. דפני, 1972 - הצומח בארץ בנימין.  "ארץ בנימין" לקט הרצאות ומאמרים. הוצאת המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית, עמ' 16 - 25.
5.             שמידע א., מ. זהרי וא. דנין, 1972 - על הצומח והצמחייה של החרמון.   "סלעית", כרך א', חוברת 3.
6.             שמידע א., 1972 - הצומח של ג'בל מע'רה, צפון סיני. עבודת מסטר. המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
7.             שמידע א. וג. סיני, 1974 - השלג בחרמון. כולל אלבום מצבי שלג בהר חרמון.   צ.ה.ל. חוברת פנימית , 64 + 49 עמוד.
8.             דפני א., א. שמידע ומ.אבישי, 1975 - הפריחה של מבשרי הגשם בצמחיית א"י.   "טבע וארץ", י"ז:6, 269-281.
9.             שמידע א. וא. דפני, 1975 - שמורת הסחלבים בחורשת טל. שמירת טבע בישראל.  דו"ח מס' 1 ,הוצאת רשות שמורות הטבע. עמודים 239-224.
10.        שמידע א. וי. לב-ארי, 1975 - שמורת תל-דן.  שמירת הטבע בישראל. דו"ח מס' 1, עמודים 223-207,   הוצאת רשות שמורות הטבע.
11.        שמידע א., 1975 - האחו של גונן.   "שמירת הטבע בישראל". דו"ח מס' 1 .הוצאת רשות שמורות הטבע. עמ' 240-251.
12.        אורשן ג., א. שמידע וע. נוי-מאיר, 1975 - סקר מרעה טבעי בשומרון המזרחי. חוברת המחלקה לבוטניקה, האוניברסיטה העברית ירושלים, 36 עמודים.
13.        שמידע א., 1977 - עצים שרידיים בסיני - סימן לאקלים גשום בעבר. "טבע וארץ", י"ט:4 עמ' 149-152.
14.        שמידע א., 1978 - סיפורה של התאמה: הצומח של ג'בל מע'ארה. "טבע וארץ", כ':6 עמ'247-252.
15.        שמידע א. ומ. לבנה, 1979 – טבע החרמון . הוצאת הקבוץ המאוחד, 275 עמודים.
16.        שמידע א. וא. ארבל, 1979 - הצומח במרומי סיני.   68 עמודים. חוברת בהוצאת החברה להגנת הטבע.
17.        שמידע א., 1979 - על בעיות החורש והיער של האלון המצוי בא"י.   "טבע וארץ", כ"ב:2 עמ' 52-57.
18.        שמידע א., 1980 - מדריך לתצורות הצומח העציות. "טבע וארץ", כ"ב:2 עמ' 65-68.
19.        שמידע א. ומ. לבנה, 1981-  מגדיר לצמחי החרמון. חוברת בהוצאת החברה להגנת הטבע. 109 עמודים.
20.        שמידע א., 1981 - שאלות מרכזיות באקולוגיה אבולוציונית. "מחשבות",גיליון 51-50, עמ'43-44, הוצאת י.ב.מ.
21.        שמידע א., 1981 - פרחי ראווה אדומים בצמחיה הים-תיכונית בישראל. "טבע וארץ", כ"ג:3 עמ' 118-126.
22.        שמידע א. וס. אלנר, 1981 - מדוע אין צמחי הבר מפיצים לכאורה את זרעיהם למרחוק?"טבע וארץ", כ"ד:1 עמ' 22-26.
23.        אלון ע., א. שמידע ור. ברלינר, 1981 - נגלה מחדש את הצמחים הנדירים במישור החוף."טבע וארץ", כ"ג:3 עמ' 100-102.
24.        שמידע א., 1981 - החוטמית. עלון "רתם", מס' 1 עמ' 1-14.
25.        שמידע א., 1981 - צורות החיים של צמחי הסלעים בחבל הים תיכוני בארץ. עלון "רתם" מס' 2 עמ' 4-10.
26.        שמידע א., 1981 - על קבוצת קיקסית הקנוקנות. עלון "רתם" מס' 2 עמ' 23-25.
27.        פולק ג. וא. שמידע, 1981 - אתרים [בוטניים] בהר הנגב הגבוה. עלון "רתם" מס' 2 עמ'31-34.
28.        שמידע א., 1982 - הצמחים האנדמיים בארץ-ישראל.עלון.  "רתם" מס' 3 עמ' 3-47.
29.        שמידע א. וי. לב-ארי, 1982 - הצומח והיערות של דרום לבנון. עלון "רתם" מס' 100 ,5עמודים.
30.        שמידע א., 1982 - על הצומח בדרום לבנון. "טבע וארץ", כ"ד:6 עמ' 244-247..
31.        שמידע א., 1982 - צמחים צפוניים בלבנון וכאלה שאינם גדלים בישראל. "טבע וארץ", כ"ה:1 עמ' 7-11.
32.        שמידע א., 1982 - אורנים הפוכים בשומרון. "טבע וארץ", כ"ד:6 עמוד 269.
33.        שמידע א., 1982 - צלף רתמי. עלון "רתם" מס' 3 עמ' 67-70. [ישנה כתבה יותר נרחבת ב-1988 ]
34.        שמידע א., 1982 - כלך הרמון. עלון "רתם" מס' 4 עמ' 32-39.
35.        שמידע א. ונ. דגן, 1982 - מושיובית גלילית. עלון "רתם" מס' 4 עמ' 46-47.
36.        פולק ג. וא. שמידע, 1982 - פסגות הגליל העליון מתוך מדור אתרים בוטניים בארץ. עלון "רתם" מס' 4 עמ' 48-53.
37.        פליטמן ע., ק. חן, א. דנין וא. שמידע, 1983 - צמחי א"י בתמונות. הוצאת מסדה, 338עמודים.
38.        שמידע א., 1983 - ייחודה של צמחיית הכרמל. "טבע וארץ", כ"ה:3. מרץ- אפריל.
39.        הלר ד. וא. שמידע, 1983 - פרופ' מיכאל זהרי ז"ל. "טבע וארץ", כ"ה:5 עמ' 23-24.
40.        שמידע א. ומ. רון, 1983 - שקד ערבי - מין חדש לא"י המערבית. עלון "רתם" מס' 6 עמ'48-51.
41.        שמידע א. וג. פולק, 1983 - חוף הגליל המערבי. עלון "רתם" מס' 6 עמ' 64-69.
42.        פולק ג. וא. שמידע, 1983 - אתרים במזרח הגליל התחתון. עלון "רתם" מס' 7 עמ' 56-61.
43.        שמידע א. וד. כהן, 1983 - זכר ונקבה ברא אותם - אבל למה? על המיניות בצמחים ובבעלי חיים. "טבע וארץ",  כ"ו:1 עמ' 19-28.
44.        שמידע א., 1983 - הצומח הים-תיכוני בקליפורניה ובישראל - דמיון ושוני. עלון "רתם" מס' 8 עמ' 5-29.
45.        שמידע א., צ. שמיר וא. עזרא, 1983 - בולנתוס דק-גבעול ; מין חדש לא"י המערבית. עלון "רתם" מס' 9 עמ' 40-45.
46.        שמידע א. וא. אהרונסון, 1983 - פירות בר עסיסיים בצמחית ישראל והתאמתם להפצת בעלי-חיים. עלון "רתם" מס' 10 עמ' 5-44.
47.        שמידע א., 1983 - ביקורת ספרים: על לקסיקון בוטני מאת חנה נמליך (דביר). "טבע וארץ", כ"ה:2 עמ' 31-32.
48.        שמידע א., 1983 - על קבוצת המורכבים צהובי הפרחים: מתי להיות יוצא דופן ומתי ללכת אחרי הרוב. "טבע וארץ", כ"ה:2 עמ' 33-35.
49.        שמידע א., ומ. אורבך 1984 – על הצנון ועל ריחות בני משפחתו [מדוע לצמחי המצליבים ריח צנון כה חריף?- ורסיה נוספת ועדיפה שלא פורסמה]. "לדעת", כרך י"ד חוברת 7 עמ' 7-8.
50.        שמידע א., 1984 - מדוע שפן הסלעים אוכל צמחים רעילים? על הקשר בין סוג המזון, רמת המטבוליזם וקבוצות שרידיות באבולוציה. עלון "ראם", מס' 3. הוצאת החברה להגנת הטבע.
51.        שמידע א. וא. אהרונסון, 1984 – מבט אקולוגי על צמחי מזון, תבלין, רפואה, בושם ורעל.עלון "רתם" מס' 11 עמ' 16-56.
52.        שמידע א., 1984 - ביקורת ספרים: מאז היות דארווין, מאת סטיבן גולד. (ספרית מעריב)"טבע וארץ", כו':3   עמ' 24-23.
53.        שמידע.א, וג. פולק, 1984מסיל עסניה - מקווה מים מעניין בגולן. עלון "רתם" מס' 11 עמ'63-67.
54.        שמידע א., 1984 - תורת המשחקים ובעיית "הבנים והבנות". מתוך "לדעת" י"ד:4 עמ' 17-20.
55.        שמידע א., 1984 - מדוע לצמחים מסוימים במשפחת המורכבים זרעון בעל ציצית נשירה ?עלון "רתם" מס' 12   עמ' 54-64.
56.        שמידע א. וא. ליסטון, 1984 - אגרוסטמת השדות - גילוי מחדש. עלון "רתם" מס' 12 עמ'65-68.
57.   צמחי החודש (שירת העשבים - חדשות רתם) מדור קבוע ב"טבע וארץ" על חידושים ותופעות בצמחיית הבר בארצנו. 1979-1989.
58.        שמידע א., 1984 - רת"ם ולא במדבר: 4 שנים לרתם-מרכז המידע לצמחי ישראל. "טבע וארץ", כ"ו:3 עמ' 28-32.
59.        שמידע א. וא. מנחם, 1984 -"מחזיקת הגביע" על מציאת מרווה רחבת-גביע באזור ירושלים. "טבע וארץ", כ"ו:6 עמ' 31-32.
60.        שמידע א., 1984 - אין במגדיר- על צמחי בטן ועל "משפחת צמחי הנשמה". "טבע וארץ", כ"ו:5 עמ' 16.
61.        שמידע א., 1984 -רשימת המינים האנדמיים למישור החוף הגדלים על חולות וכורכר. עלון "רתם" מס' 13 עמ' 157.
62.        שמידע א. וא. ליסטון, 1985 - על קבוצת ניסנית כינורית.  עלון "רתם" מס' 14 עמ' 30-48.
63.        ליסטון א. וא. שמידע, 1985צמחים חדשים לארץ מהגולן. עלון "רתם" מס' 14 עמ' 69-71.
64.        שמידע א., 1985 - ממדף הספרים: מונוגרפיה של הסוג תלתן בעולם, מאת- מיכאל זהרי ודוד הלר. עלון "רתם" מס' 17 עמ' 54-72.
65.        שמידע א. וב. רונטל, 1985 - צמחים רליקטים מחוף הים התיכון בעיינות מצוק הצינים בנגב.  עלון "רתם" מס' 17 עמ' 19-26.
66.        שמידע א., 1985 - עושר המינים והאבולוציה של המינים החד-שנתיים בחורש הים-תיכוני.עלון "רתם" מס' 18 עמ' 57-68.
67.        שמידע א., 1985 - מי אמר שהפרחים השתגעו ?  "טבע וארץ", כ"ח:1 עמ' 16.
68.        שמידע א., 1986 - שתי עונות, מחזור אחד. "טבע וארץ", כ"ח:3 עמ' 15.
69.        שמידע א. ור. דוכס, 1986 - דבורים גדולות - פרחים גדולים; על השוני בגודל דבורים בין האביב לקיץ והקשר שלו לגודל פרחי השפתניים. "טבע וארץ", כ"ח:5 עמ' 43-45.
70.        שמידע א. וא. ליסטון, 1986 - תם ונשלם המפעל - הפלורה של ארץ ישראל. "טבע וארץ", כ"ח:6 עמ' 12-17.
71.        דפני א., א. שמידע, י. גרטמן וא. שיפמן, 1986 - תפוצת הסחלביים בישראל. עלון "רתם" מס' 19 עמ' 25-75.
72.        שמידע א., 1986 - הצמחיה הסודנית - פלישה חדשה או שריד מיוקני קדום. עלון "רתם" מס' 20 עמ' 76-111.
73.        דוכס ר. וא. שמידע, 1986 - השפע של חרקים ומאביקים במשך השנה באזור הר-גילה - סיכום שנת תצפית ראשונה. עלון "רתם" מס' 21 עמ' 19-26.
74.        שמידע א., 1986 - כללי נתינת שם עברי לצמחים. עלון "רתם" מס' 21 עמ' 35-38.
75.        ערמוני ח. וא. שמידע,  1987 - סקר עצים קשישים בשומרון המרכזי ובארץ בנימין. עלון "רתם" מס' 22 עמ' 27-56.
76.        דוכס ר. וא. שמידע, 1987-  שוני בגודל דבורים בודדות בין האביב לקיץ והקשר שלו לגודל פרחי דבורים של משפחת השפתניים. עלון "רתם" מס' 23-34 עמ' 95-126.
77.        שמידע א. ור. דוכס, 1987 - צבע ומבנה פרחי המצליבים בהתאמה להאבקה באזור מדברי ובאזור ים-תיכוני. עלון "רתם" מס' 25 עמ' 76-106.
78.        כהן ד. וא. שמידע, 1987 -  פרסומת לעומת תגמול בפרחים. עלון "רתם" מס' 25 עמ' 107-113.
79.        שמידע א. וע. כהן, 1987 -  נסיכי החורף. "טבע וארץ", כ"ט:3 עמ' 55-56.
80.        שמידע א.,  1987-  שריד ליער או לבוסתני פאר? - על אלות אטלנטיות ואלות ארץ-ישראליות בעיר חברון.   "טבע וארץ", כ"ט:2 עמ' 25-26.
81.        שמידע א., ע. כהן וא. כהן, 1987 - מורינגה רותמית - עץ טרופי בגולן. "טבע וארץ", ל':1 עמ' 21-22.
82.        שמידע א., 1987 – פרחים וצבע - פרסומת ותחרות. במחנה חוברת 346 עמ' 31-38.
83.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - כל כך הרבה מיני צמחים ; עם פרסום רשימת צמחי ישראל 1987, מטעם מרכז רתם. "טבע וארץ", ל':4 עמ' 19-27.
84.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - המינים הנדירים במעיינות הדרום, במדור "חדשות רתם". "טבע וארץ", ל':6 עמ' 19.
85.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - אצבעונית רומאית, מינים חדשים לארץ מהגולן, במדור "חדשות רותם". "טבע וארץ",   ל':7 עמ' 19-20.
86.        כהן ע. וא. שמידע, 1988השפתני שאיבד את שפתו – געדה מזרחית, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל':8 עמ' 46.
87.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - אבגר צהוב, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל':9 עמ' 13.
88.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - ספלילה קטנה - נכחדה עם ייבוש ביצות הכברה, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל':10 עמ' 27-28.
89.        שמידע א. וע. כהן, 1988 - צלף רותמי, במדור: צמחים נדירים בישראל . "טבע וארץ", ל':12-11 עמ' 17-18.
90.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - צמחי הגולן, השלמות ותיקונים; אלטין הדורים, במדור- "חדשות רתם". "טבע וארץ",  ל':12-11 עמ' 19-20.
91.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - דום מצרי, במדור: צמחים נדירים בישראל . "טבע וארץ", ל"א:1 עמ' 40-41.
92.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - כרכום ארץ-ישראלי, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:3 עמ' 13-15.
93.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - מסלולי סיור בוטניים בספר מדבר יהודה. עלון "רתם" מס' 26 עמ' 73-85.
94.        שמידע א. וע. כהן, 1988 - פשתנית ריסנית. עלון "רתם" מס' 26 עמ' 86-88.
95.        שמידע א., 1988 - ביוגיאוגרפיה של צומח המדבריות. עלון "רתם"מס' 90 ,27 עמודים.
96.        ברגס ט. וא. שמידע, 1988 - משמעות הסוקולנטיות בסביבות יובשניות.  עלון "רתם" מס' 28 עמ' 19-33.
97.        כהן ע. וא. שמידע, 1988 - מסרק דרומי. עלון "רתם" מס' 28 עמ' 73-78.
98.        כהן ע. וא. שמידע, 1989 - לשון אפעה מצרית, במדור: צמחים נדירים בישראל.  "טבע וארץ", ל"א:4 עמ' 15-17.
99.        שמידע א. וע. כהן, 1989 - שקד ערבי, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:5 עמ' 14-13.
100.    כהן ע. וא. שמידע, 1989 - טיסלדיה שסועה, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:6 עמ' 16-14.
101.    שמידע א. וע. כהן, 1989 - מושיובית גלילית, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:7 עמ' 33-36.
102.    כהן ע. וא. שמידע, 1989 - שלהבית המדבר, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:8 עמ' 45-46.
103.    כהן ע. וא. שמידע, 1989 - נעצוצית סבוכה, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:10 עמ' 40-41.
104.    כהן ע. וא. שמידע, 1989 - קרד שסוע, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ", ל"א:12-11 עמ' 42-43.
105.    שמידע א., נ. ברשי וש. ורד, 1989 -הסוג כדן וקרוביו השושניים בארץ ובאירופה: טקסונומיה, אבולוציה, ומורפולוגיה פונקציונלית של הפרח. כתב יד, לא פורסם.
106.    שמידע א.,1988  נץ-חלב הרודיאני מין חדש לארץ ואולי למדע? . פורסם צילום עם הערה על מיקומו וקרבתו הסיסטמתית של המין החדש ב"עלון רותם" מס' 26, תמונת השער.
107.    כהן ע. וא. שמידע, 1990 - סיגל צנוע, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ", ל"ג:2 עמ' 18-19.
108.    כהן ע. וא. שמידע, 1991 - יבשוש מצויץ, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ", ל"ג:4 עמ'40-41.
109.    כהן ע. וא. שמידע, 1991 - גומא הירקון, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ", ל"ג:5 עמ'31-32.
110.    כהן ע. וא. שמידע, 1991 - סתונית קצרת-עלים, במדור: צמחים נדירים. "טבע וארץ" חוברת 246 עמ' 42-43.
111.    שמידע, א., 1991. מדריך העצים והשיחים בישראל. הוצאת כתר, 328 עמודים.
112.    כהן ע. וא. שמידע, 1992 - אברה ארוכת-עלים, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ" חוברת 247  עמ' 34-35.
113.    כהן ע. וא. שמידע, 1992 - בקעצור שלוש-האונות, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ" חוברת 248  עמ' 38-39.
114.    כהן ע. וא. שמידע, 1992 - צלען הגליל, במדור: צמחים נדירים בישראל. "טבע וארץ" חוברת 249 עמ' 40-41.
115.    שמידע א., 1993הקזינו בבורסת האקולוגיה: על סיכון ואי-ודאות באקולוגיה ואבולוציה."טבע וארץ" חוברת 254 עמ' 35-40.
116.    שמידע א., 1993 - אולמוס או לא? על אולמוס שעיר בישראל. "טבע וארץ" חוברת 256 עמ'30-32.
117.    שמידע א., 1993 - העצים לטובת הציפורים נגד חרקים. "טבע וארץ" חוברת 258 עמ' 12-16.
118.    שמידע א., 1993 - צמחים המהמרים על חייהם. "מחשבות" מס' 65, הוצאת י.ב.מ. עמ'64-74.
119.    שמידע א., 1993 - פרסומת באדום ובשחור. על פירות שחורים ואדומים בעץ האלה. "טבע וארץ"   חוברת 262    עמ'  14-16.
120.    שמידע א., 1994 - חכמה בלי ראש: מדוע השקד עושה פרחים רבים ופירות מעטים? "טבע וארץ" חוברת 263   עמ' 30-35.
121.    שמידע א. וש. דניאל, 1994 - הנקבה הצנועה והזכר המתבלט: מדוע לכלנית המבוגרת יש טבעת לבנה? "טבע וארץ" חוברת 264 עמ' 20-23.
122.    שמידע א. וא. פרגמן, 1994 - קישוא משולש, במדור: הדף האדום. "אקולוגיה וסביבה" מס' 2 עמ' 59-60.
123.    שמידע א., 1994 - מוטב שתי צפורים ביד - על שנאת סיכון בדבורים. "ילקוט המכוורת" מס' 32 עמ' 25-26.
124.    שמידע א., 1994 - טיפוסי מיניות בעצים ובשיחים. "אקולוגיה וסביבה" מס' 1:3 עמ' 177-186.
125.    שמידע א. ונ. ברשי,  1995 - עשרים אלף פרחים מתחת לשמים. "ילקוט המכוורת" מס' 33 עמ' 18-19.
126.    שמידע א., 1997 - חלבלוב הסהרה (Euphorbia drcunculoides ) - מין מדברי חדש לישראל שנמצא בהר הנגב. "ידיעון" רשות שמורות הטבע מס' 53 עמ' 3-7.
127.    פרגמן א., א. רבינוביץ וא. שמידע, 1994 - בתי גידול בסכנה בעמק יזרעאל. "אקולוגיה וסביבה" מס' 1, עמ' 253.
128.    שמידע א., א.פרגמן ומ.אבישי 1994, כביש מספר 4 ו-מרוות החפים"אקולוגיה וסביבה" מס' 1:2 עמ' 57-58.
129.    שמידע א., י. עברי וד. כהן, 1995 -   סודו של ההרדוף. "ארץ וטבע" מס' 35, עמ' 60-64.
130.    שמידע א., 1995 - העדפות מולדות ונלמדות בדבורים המבקרות בפרחים. "ילקוט המכוורת" .מס' 33עמ' 24-25 .
131.    וולף ל., א. אריאלי, ג. ברנס, וא. שמידע, 1995 - טיפוסי מיניות והאבקה ברכפתן מדברי."אקולוגיה וסביבה" מס' 2 עמ' 71-78.
132.    שמידע א., 1995 - סיסם הודי. "אקולוגיה וסביבה" מס' 2 עמ' 185-187.
133.    שמידע א., 1995 - אלווי בפטרה - אכזבה יפיפייה. "גן-ונוף" מס' 50, (9 – 10),עמ' 21-22.
134.    שמידע א., ע. מוטרו וא. רפופורט, 1995 – על "עוגת רפופורט", בעית הזיהום הסביבתי וזעקות הגוזלים- איך נוכל ללמוד מתורת המשחקים והדרווינזם איך לנהל מדיניות סביבה נכונה. כתב היד המקורי [פורסם "עקום" בטבע הדברים].
135.    שמידע א., 1995 - יופי ושלמות במבנה הפרחים. "כמעט אלפיים" מס' עמ' 2-9.
136.    שמידע א. וב. פלג, 1995. הסבר התנהגות אסימטריות בביולוגיה באמצעות שווי משקל מתואם מתורת המשחקים. כתב יד.לא פורסם בעברית.[ פורסם באנגלית והכנתי גרסה ידידותית לגליליאו]
137.    שמידע א. וי. עברי, 1996 - אירוסי ההיכל - מלונה לזכרי דבורים. "טבע הדברים" מס' 14 עמ' 32-49.
138.    שמידע א., ש. רווק, מ. רון, וי. גרטמן, 1996. שיטת הנגב בעבר הירדן. "אקולוגיה וסביבה" מס' 3 עמ' 161-165.
139.    שמידע א. וש. אוהב, 1996 - על זריקת פרחים אקטיבית בבוצין מפורץ. כתב-יד.
140.    שמידע א. וש. אוהב, 1996 - מדוע פרח הבוצין פורח ביום השני? על נפלאות באקולוגיה של האבקה בפרחי הבוצין המפורץ. כתב-יד.
141.    שמידע א., ד. כהן וע. מוטרו, 1996 -"אהבה צופנית" - על ההבדלים בין פרחי זכר לבין פרחי נקבה בצמחים." ילקוט המכוורת" מס' 36 עמ' 19-20.
142.    שמידע א. וא. פרגמן, 1996 - ברוניקה פרסית - צמח עדין וכה נדיר?! ,"ידיעון רשות שמורות הטבע" מס' 52 
עמ' 
15-17.
143.    שמידע א., ש. רווק ומ. רון, 1997 - אירוס אדומי - מין אנדמי לדרום ירדן. "ידיעון רשות שמורת הטבע" מס' 
ע"מ 
11-15.
144.    רווק ש. וא. שמידע, 1996 - השיטה הרעננה נמצאה מחדש בירדן. "אקולוגיה וסביבה" מס' עמ' 269-272.
145.    אלון ע., י.עברי, א. שמידע, ע. גולן, צ. שמיר וש. ליפשיץ, 1996 אירוסי ההיכל - ביולוגיה, האבקה ושמירת טבע. חוברת רקע והדרכה לביצוע עבודת מחקר 1996. הוצאת החברה להגנת הטבע ומרכז רותם לצמחי ישראל.
146.    שמידע א., 2000. מציאות וצמחים חדשים לאדום ומואב: בתוך הספר-"אל קניוני מואב ואדום" מאת ש.רווק וא.שמידע, הוצאת טבע הדברים. עמודים 70 – 83. [כתב יד המקורי מ-1996, פורסם חלקית בספר קניוני מואב ואדום; 81 מינים חדשים לירדן ושניים חדשים למדע ]
147.    שמידע, א. וג. ארליך 1996. העץ הקדוש ביותר במזרח-התיכון מת כתוצאה מהזנחה. על "אלון אברהם" במוסקוביה בחברון. "כל העיר", 18.10.1996, עמ' 41.
148.    בוגין, ר., ד. וול, וא. שמידע, 1997. יחס הזוויגים בעצי אלה ושכיחות העפצים בהם. "אקולוגיה וסביבה" מס' 4   עמ' 3-9.
149.    שמידע א., צ. שמיר, ומ. וינברגר, 1996. עצים קדושים וקשישים בישראל. "כמעט אלפיים" מס' 12 עמ' 19-10.
150.    שמידע א. ות.קיסר, 1997. שותים קרוב – עפים רחוק ; אסטרטגיות הרעייה של המאביקים. "ילקוט המכוורת" מס' 41 עמ' 12,14,15,28.
151.    שמידע א. ות.קיסר 1998. "פרח כדאי" – אסטרטגיות הרעיה של דבורים. "גלילאו" מס' 27 עמ' 41-47.
152.    שמידע א., 1998. בחירת בני-זוג בצמחים. "כמעט אלפים" מס' 18 עמ' 10-13.
153.    שמידע א.,   צ.שמיר  ומ. וינברגר, 1997. עצים קדושים וקשישים בישראל. "אריאל", חוברת 119-120 עמ' 259-266.
[פורסם כמעט זהה בכמעט אלפים, מס' 149, כאן הטקסט משופר]
154.    שמידע א., 1996. אלון אברהם אשר בחברון מת בשנת 1996.[ כתב יד, פורסם חלקית בכל העיר, מאמר 147. וראה מאמר 168]
155.    שמידע א., 1996. מיניות האדם בראי האבולוציה: על ספרו של רובין בקר. "גלילאו" מס' 19,עמ' 50-51.
156.     [ בוטל, היה כפול ]
157.     שמידע, א. וא. פרגמן, 1997. שיזף שעיר - שיח נדיר מאוד בישראל. "אקולוגיה וסביבה" מס' 4, 174-173.
158.    [ בוטל, היה כפול ]
159.    שמידע א., י. ספיר, ח. בן-דוד, וג. פלאי, 1999. תגלית: אירוס נצרתי בעבר-הירדן. "טבע הדברים" מס' 43 עמ' 56-65.
160.    שמידע,א. וגדי פולק 1999. האבקת אזוביון דגול – מדוע תפרחות דגל כה נדירות. כתב יד.
161.    שמידע א., ש. רווק, מ. רון וא. פרגמן, 1997. הדולב האחרון באדום. "טבע הדברים" מס' 24 עמ' 96-103.
162.    שמידע,א. וש.רווק 1998. אל קניוני מואב ואדום. "טבע הדברים" מס' 26 עמ' 84-111.
163.    ספיר, י. וא. שמידע, 1999. אירוסי ההיכל בישראל - מבט מחודש . כתב-יד.[ נשלח ל"אריאל", ספר עזריה, אך לא פורסם]  
164.    פרגמן, א., ע. פליטמן, ד. הלר וא. שמידע, 1999. רשימת צמחי הבר של ארץ-ישראל וסביבותיה. הוצאת רשות לשמורת הטבע.
165.    שמידע, א. א. פרגמן, ר. נתן וצ. שמיר, 1999. הצעה לעדכון רשימת "הצמחים המוגנים" של ישראל, לפי רשימת הצמחים האדומים של ישראל. "אקולוגיה וסביבה" מס' 4-5 עמ'251-265.
166.    פרגמן, א., ר. נתן וא. שמידע, 1999. הצמחים שנכחדו מישראל - תמונת מצב לשנת 1999. "אקולוגיה וסביבה" מס' 4-5 עמ' 207-218.
167.    שמידע,א. 2001. הכי קדושים הכי מפורסמים. "טבע הדברים" מס' 74 עמ' 50-51. (על זייתי גת שמנים).
168.    שמידע,א. 2001.וישב אברהם באלוני ממרא. "טבע הדברים" מס' 73 עמ' 57-56. (על אלון אברהם בחברון)
169.    שמידע, א. ומ.לבנה, 1979. חוקרים ראשונים בחרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 13-18.
170.    שמידע, א. וג.סיני, 1979. השלג בחרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 38-65.
171.    שמידע, א., 1979. גיאוגרפיה של החרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 17-27.
172.    שמידע, א., 1979. צומח החרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 97-147.
173.    שמידע, א., 1979. טיפוסי תפוצה בצמחיית החרמון הקשורים לצמחיית ישראל. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 147-158.
174.    שמידע, א., 1979. עולם הטבע במרום החרמון. מתוך: "טבע החרמון". הוצאת הקבוץ המאוחד, עמ' 256-270.
175.    שמידע,א. 1984. כיצד לערוך סקר שדה בוטני. "עלון רתם" מס' 11 עמ' 76-80.
176.    שמידע,א. 1981. שום סתווי – מכל העולם רק בכרמל. 2 עמודים. מרכז רותם לצמחי ישראל, החברה להגנת הטבע. [ כתב יד , טרם פורסם בעברית, באנגלית פרסום מס' 66].
177.    רפופורט, א., ע.מוטרו וא.שמידע, 1995. על חלוקת משאב לא וודאי והשלכותיה על פתרון בעיות חברתיות, אקולוגיות וסביבתיות. "הביוספירה",כרך כ"ד,מס' 12-11 עמ' 25–20.
178.    פרגוסון, ו., א.שמידע, ה.ווד, ומ.לבנה, 1974. "בין שלגי חרמון". הוצאת רשות שמורות הטבע, 144 עמודים.
179.    שמידע, א., וד. דרום, 1986. "פרחי ירושלים". הוצאת נכה-כרטא, ירושלים.219 עמודים.
180.    שמידע, א., וד.דרום. 1986. "מדריך פרחי הבר בישראל – הצמחייה הים-תיכונית". הוצאת כתר, 308 עמודים.
181.    שמידע, א., וד.דרום. 1989. "מדריך פרחי הבר בישראל – צמחיית המדבר". הוצאת כתר, 334 עמודים.
182.    רווק, ש., וא.שמידע. 2000. "אל קניוני מואב ואדום". הוצאת טבע הדברים, הרצלייה, 275 עמודים.
183.    שמידע, א., וה.לשנר. 2003. "טיולי פרחים", 41 מסלולים עם צבא. הוצאת מפה תל-אביב. 208 עמודים.
184.    שמידע, א.   2005. "לקסיקון מפה לצמחי ישראל – המדריך השלם לצמחים ופרחים בארץ-ישראל". הוצאת מפה, תל-אביב. 493 עמודים.
185.    כהן,ע., וא.שמידע, 1989, צמחים נדירים בישראל, ילקוט סקר שדה. 100 צמחים נדירים לפי אזורים לעבודה. הוצאת החברה להגנת הטבע, תל-אביב.
186.    כהן,א. וא.שמידע, 1992, צמחים נדירים בישראל, כרך א' - הצמחים הנדירים של הגליל העליון. הוצאת רשות שמורות הטבע, ירושלים. 432 עמודים.
187.    שמידע,א., א.פרגמן, צ.שמיר, ה.לשנר, מ.רון, א.רבינוביץ, י.ספיר ומ.וולצ'ק. 1992- 1999, פרויקט סקר הצמחים הנדירים בישראל בחסות החברה להגנת הטבע ורשות שמורות הטבע. ילקוטי סקר הצמחים הנדירים, דוחות התקדמות לרשות שמורת הטבע, הכוללים את גלילות - גליל-תחתון, עמק-יזרעאל, גלבוע, עמק -עכו (=חוף גליל-מערבי), כרמל ורמות-מנשה, חוף הכרמל, השרון, מישור החוף הדרומי.
188.    שמידע א., 1996. על יחס הזוויגים בתמרי הבר של קניוני מואב. כתב יד.
189.    שמידע א., 1996. על תפוסת-יתר בחברת אל-על, פריחת הסתוונית וכמה להשקיע "מעבר לדרוש"? (כתב יד, לא פורסם).
190.    שמידע, א., 1996. מדוע נשים בפנימיות מסנכרות את זמן המחזור?. כתב יד פנימי, המרכז לרציונליות.
191.    שמידע, א. וא. דפני, 1996. ריחות פרחים ואטרקטיביות הפריחה בצמחיית ישראל. כתב יד,לא פורסם.
192.    שמידע, א. וא.חביב, 1999. ריח לבנדר בקניון ערער; על קניון עלום שם בשמורת דנא בדרום ירדן. "טבע הדברים" מס' 46 עמ' 58-69.
193.    שוואט, מ., וא. שמידע , 2000. אצבעות של אצבוע, על מיני האצבוע בישראל וירדן. "טבע הדברים" מס' 57 עמ' 80-85.
194.    שמידע, א. 2001. הדבורה והפרח – לא סיפור אהבה. "טבע הדברים" מס' 72 עמ' 107-123.[ =פרק א' של הספר שוק הפריחה]
195.    שמידע, א., מ.רון וש.רווק, 2002. השיזף של עין חצבה. "טבע הדברים" מס' 76 עמ' 62-63.
196.    שמידע, א. 2002. המייש של מר-אליאס. "טבע הדברים" מס' 77 עמ' 46-47.
197.    פרג'ון,י. וא.שמידע, 2002. שדרת השקמים בפארק החולות. "טבע הדברים" מס' 78 עמ'46-47.
198.    שמידע,א., ע.מוטרו וא.רפופורט, 2002. עוגת רפופורט – מי זיהם את העוגה שלי ? . "טבע הדברים" מס' 78  עמ' 108-117.. [ ורסיה שלי אך עם "טעויות קשות של העורך"]
199.    שביט, ע., ג.נאמן, וא.שמידע, 2004. האקולוגיה של האבקה בצאלון נאה בישראל."ליער",חוברת 5-6 עמ' 37-44.
200.    פרומקין, ר., א.שמידע, י.ספיר, א.פרגמן-ספיר ונ.לוין, 2004. צמחים נכחדים בישראל."סימני חיים 2004", הוצאת מרכז השל, תל-אביב. עמ' 41-43.
201.    שמידע, א. וי. גרנות, 2004. על צבע שחור במדבר – מדוע אירוסים, סלעיות, חיפושיות ובדואיות שחורים במדבר ?. מתוך: "מטיילים בנגב" של י. עיני וע. דורון.  הוצאת מדרשת שדה בוקר. עמ' 158-159.
202.    שמידע, א., 2002. הערות על האפרסמון. כתב יד. [ נכתב לי. הירשפלד, י.פטריק וג.הדס].
203.    שמידע, א. ש. גוביץ, ג. נאמן , 1998. פיזורמרחבי אצטרובלים נקביים וזכריים באורן ירושלים. כתב יד. [פורסם באנגלית, לשלוח ליערן].
204.    שמידע, א. 1998. על קבוצת "סביון אביבי" בישראל וסביבתה. כתב יד.
205.    שמידע, א. 2005. סתוונית אדומית בירדן. כתב יד.
206.    שמידע, א. 2002. הצלף פורח עתה בחוצות ירושלים. כתב יד, פורסם בחלקו בכל העיר.
207.    שמידע, א. 1999. שיטת הנילוס בישראל. כתב יד.
208.    שמידע, א. 1998. יתרון אבולוציוני לאנורקסיה ?, "כמעט 2000", חוברת 19, עמ' XXX
209.    שמידע, א. 1998. פנולוגיית הפריחה בצמחיית ישראל. כתב-יד.
210.    שמידע, א. 1997. האפיק הקדום של נחל הארנון – האם היה כזה? כתב יד.[ראה תיקיה= בספר שוקה].
211.    שמידע, א. 1998. ואדי חבאט אשר בהרי עקבה. כתב יד. .[ראה תיקיה= בספר שוקה, פרק 99].
212.    שמידע, א. 1999. על החתך הגיאולוגי ב"מעלה צוער", מעל צאפי. כתב יד [ לצרף ציור חתך של אידלמן+יוסוף שהין].
213.    שמידע, א. 1999. יתרון מדומה – על ספרה של פריה הרט. "טבע הדברים", XXXXXXXX
214.    שמידע, א. 2001. כרכומים כרכומים – על הגיאופיטים פורחי הסתי גדולי הפרחים. כתב- יד.
215.    זבו מעפרה וא.שמידע, 2004. השיטה המלבינה – "שיטת המשכן"; על הביולוגיה, הביוגיאוגרפיה והקשר למקורות של השיטה המלבינה בישראל ובירדן. כתב יד.
216.    שמידע, א. וא. פרגמן 2006 (1993). הביולוגיה והאקולוגיה של הגיאופיטים בישראל. כתב יד. [פורסם דומה באנגלית = ).
217.    שמידע, א. 1982. השתלמות דרך הבשמים ; מבואות לנושאי צומח במדבר והקשר בין גלי ההתיישבות במדבר, אקלים והצומח בסובב מדברי קיצוני. חוברת פנימית, החברה להגנת הטבע מחוז הדרום ומרכז רתם לצמחי ישראל. 28 עמודים.
218.    שמידע,א. וד.כהן, 1987. מדוע קיימת רבייה מינית בטבע ? כתב יד.
219.    שמידע.א, וי.אור, 1983, הצמחיה הסודנית בישראל. "עלון רותם" מס' 8 עמ' 1-107. הוצאת החברה להגנת הטבע.
220.    שמידע א., 1999, רמאים בעולם הצמחים- על קבוצות פרחים שיודעות לרמות חרקים."טבע הדברים" מס' 47  עמ' 52-67.
221.    שמידע,א., וי. גרטמן, 1996, תלתן צר-עלים : צמח נדיר מאוד בסכנת הכחדה בישראל.כתב-יד.
222.    שמידע, א. 1985, על פרוגרס באבולוציה ובאקולוגיה – נקודות הבהרה ל"סביבות"."סביבות", XXXX
223.    רון. מ., וא.שמידע, 2002. מרווה פטלית – מין חדש לישראל אשר התגלה בהרי –ירושלים.כתב-יד.
224.    שלף, א. וא.שמידע, 2006. גן עדן של צמחים :  הקצ'קר, ארץ יערות ודשאים. "טבע הדברים", 131, עמ' 52-60.  
225.    שמידע, א. 2006 [1986]. "קוצים, קוצים"- על צמחים קוצניים בישראל  "טבע הדברים" , 133, עמ' 52 – 62.  
226.    שמידע,א. וג.פולק, 2008 , הספר האדום של צמחי הבר בישראל. הוצאת רשות הטבע והגנים.
227.    שמידע,א. וש.רווק 2008. מסע לרכס הטורקל במרוקו – צומח טרגקנתי בפסגות הרי האטלס. "טבע הדברים" , מס.57.
228.    שמידע א. ת.קיסר וא.זילברטל 2008,  פרחים אדומים בישראל [ הפרג והפרחיות]. "טבע הדברים", מס. 77.
229.     שמידע א., א.ביניימיני, ו.ציקטונוב וע.ריטנר, 2009. חומייני בירושלים. "טבע הדברים" , מס  161: 70-79.
230.    שמידע א. וחברי המרכז לרציונליות, 2009. ג'בל-רם, חלון אל המסיב-הערבו-נובי. "טבע הדברים", חוברת 163, עמודים 2-15.
231.    פרגמן-ספיר א. וא.שמידע, 2009. קחווינה חרמונית -(Anacyclus nigellifolius) עוד צמח חדש לישראל. "עולם פורח", חוברת יוני-אוגוסט, עמודים 62-63.
232.    שמידע א. וה.לשנר, 2010, צמחים במסע מים לים:. בתוך ספר "מים לים בהוצאת יד-בן צבי.

 

image.jpg
  • Lorem ipsum

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo Find out more

  • Dolor sit amet

    Commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Find out more

  • Consectetur

    Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Find out more