סמינר מחקר - מודעות מוח וקוגניציה א'

הערות:הרישום מול המזכירות באישור המרצים בלבד חלק עיוני של סמינר המחקר המעוניינים להמשיך לחלק המחקרי ירשמו גם לקורס 51700 בסמסטר ב' בו יקבעו מפגשים אישיים עם הסטודנטים במסגרת פרויקט המחקר האישי הקורס יתקיים במכון ללימודים מתקדמים בקמפוס גבעת רם.

Year: 
2020
Course Number: 
51701
Lecturer: 
פרופ ליאון דעואל, פרופ רן חסין
Day and time: 
סמסטר א' יום א' שעה 10:30 - 12:15
Place: 
חדר 128, לימודים מתקדמים , בניין פעלדמן