תורת המשחקים (1)

Year: 
2020
Course Number: 
80428
Lecturer: 
מר פבל גיטרמן
Day and time: 
סמסטר ב' יום ג' שעה 16:00- 17:45
תרגיל - קבוצה א סמסטר ב יום ה' 10:00 - 10:45 - מתמטיקה 110
תרגיל - קבוצה ב סמסטר ב יום ה' 11:00 - 11:45 - מתמטיקה 110
תרגיל - קבוצה ג סמסטר ב יום ד' 09:00 - 09:45 - מתמטיקה 110
Place: 
מתמטיקה 2 , קרית א"י ספרא
Points: 
3