הרצאה לזכר פיטובסקי

Lecturers: 
Mathias Frisch
Leibniz Universität Hannover
Location: 
Elath Hall, 2nd floor, Feldman Building, Edmond J. Safra Campus
Dates: 
Thursday, May 30, 2019 - 19:30 to 21:30
Academic year: 
2 019