מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי

Year: 
2020
Course Number: 
57987
Lecturer: 
פרופ' אלחנן בן-פורת
Day and time: 
סמסטר א' יום א' שעה 09:30 - 11:15
סמסטר א' יום ב' שעה 10:30 - 12:15
תרגיל - סמסטר א' יום א' שעה 11:00 - 11:45 - אולם אילת
תרגיל - סמסטר א' יום א' שעה 12:00 - 12:45 - אולם אילת
Place: 
סמסטר א' יום א חדר 2305, סמסטר א' יום ב חדר 3202 - הר הצופים
Points: 
5