נושאים ברציונליות

יינתנו 14 הרצאות במהלך השנה. תאריכים מדויקים יתואמו במפגש הראשון

Year: 
2017
Course Number: 
76058
Lecturer: 
אבי ליכטיג
Day and time: 
סמסטר א' - יום ה' - 14:00 - 16:00
סמסטר ב' - יום א' - 14:00 - 16:00
Place: 
אולם אילת
Points: 
2