לקראת דוקטרינת אפקט מצטבר: אגרגציה בביקורת שיפוטית חוקתית

Authors: 
Zemer Blondheim
Nadiv Mordechay
Date: 
January, 2013
Published in: 
כתב העת 'משפטים', כרך מד' (תשע"ד
Number: 
644