הרציונליות של מעגלים פרשניים: המקרה של קומראן

Location: 
Elath Hall, 2nd floor, Feldman Building, Edmond J. Safra Campus
Dates: 
Thursday, March 8, 2007 - 16:15 to 18:15
Old Lecturers: 
פרופ' עדנה אולמן-מרגלית
Old Lecturers University: 
האוניברסיטה העברית